Wendy De Pauw

Wendy De Pauw (°1980) studeert dit jaar af als theatermaker en -docent aan de toneelacademie van Maastricht.
Bij D’EffeKt maakt ze haar afstudeerregie, gebaseerd op het Dikke Schrift van Agota Kristof.
Daarnaast werkt ze ook als theaterdocent voor Wisper waar ze het toneelatelier voor volwassenen met een verstandelijke beperking begeleidt.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.