D°eFFeKt

By D°eFFeKt
Comments Off on D°eFFeKt

D°eFFeKt

Het dopplereffect (D°eFFeKt) is de waargenomen verandering van frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvanger.

Theatergroep D°eFFeKt is ontstaan uit de gevorderdencursus Toneel is spelen die in het Brusselse Gemeenschapscentrum De Markten wordt gegeven. Het enthousiasme van de cursisten om te spelen voor een publiek en samen te creëren was zeer groot. Onder impuls van de toenmalige docente en regisseuse An Vandevelde werd het Brusselse Theatergezelschap D°eFFeKt opgericht, in nauwe samenwerking met De Markten.

D°eFFeKt is Dries Beugels – Sarah Delafortrie – Pieter Delfosse  – Annelies Devillé – Lindsay Jacobs – Kris Snick –  Nimfa Tegenbos – An Vandevelde – John Van Eyck – Tim Verheyden – Koen Boesman – Ellen Valkenborgs – Bertram Burggraaf – Christine Stoffen-Delafortrie Manuel-Dheedene Henk-Eva Verhaege-Gijs Verbeke-Lenaerts Els-Lies Verhetsel-Meyfroodt Tine-Sallets Sandrine-Steens Carolien-Timbermont Joke-Yoos Yannick – Eline George – Andries Nelissen – Wendy De Pauw – Peter Heyvaert – Noor D’Heere – Geert Meersseman – Leen Croenen – Alessandro Spertini

Wij zijn een jong gezelschap van amateurspelers die onder professionele begeleiding theatervoorstellingen brengen. Improvisatie en experiment vormen het vertrekpunt voor een ontdekkingstocht doorheen spel, techniek, decorontwerp, productie.

Comments are closed.