Comments Off on Zingt Jubilate!

D°eFFeKt speelt Zingt Jubilate
Of de schoonheid van het zinkend schip

“Om van een koor te kunnen spreken wordt er algemeen aangenomen dat de groep bestaat uit minstens twaalf zingende leden die minstens in twee stemmen zingen.”

De gloriedagen van het Kerkkoor Zingt Jubilate zijn reeds lang geteld. Er rest enkel nog de nostalgie, het verbeten vast houden, de verwijten en het de hoop op iets wat nooit meer terug zal komen.

In een dynamische en muzikale montagevoorstelling onderzoekt D°eFFeKt vanuit improvisaties de dynamiek van een gesloten subcultuur in verval. Van een systeem dat ooit de kern was van de samenleving, de trots van de parochie, maar nu in de verdoemhoek van de verliezers. Van het schip dat zinkt en wie het niet verlaat of vooral waarom. In de context van een op het blazen na weggewaaid kerkkoor in een klein Vlaams dorp: te weinig mensen op te veel plek. Een soort van hel, van de ene mens ten opzichte van de andere. Een strijd voor iets wat al lang zijn glans heeft verloren. De schoonheid van de tragiek van zij die tegen wil en dank niet willen afgeven.

Regie: Koen Boesman

Spel: Els Lenaerts, Yannick Joos, Manu Delafortrie, Sarah Delafortrie

Op 19, 20, 24, 25, 26 en 27 november 2010 om 20u.30 in De Markten

Comments are closed.